Te in­vi­ta­mos a tu ca­sa más cer­ca­na

ELLE Decoration (Spain) - - Contents -

ALAVA - Bau­tis­ta Mue­bles y De­co­ra­ción, Pol. San­ta Cruz 1, 01400 Llodio. Telf. 946727700 • ALI­CAN­TE - Cho­llo­mue­ble-mue­bles Ara­cil, Avda. de De­nia, 27-29 - 03002 Ali­can­te Telf. 965265523 - LA VI­LA, Mue­bles & De­co­ra­cion, Ctra. Al­mo­ra­di-do­lo­res, 9 - 03150 Do­lo­res (Ali­can­te) 965726176 / Mue­bles Al­fon­so Ba­lles­ter, Avd. de Ali­can­te, 71 - 03400 Vi­lle­na (Ali­can­te) Telf. 965805772 • AL­ME­RÍA - Puer­tas y Mue­bles Los Mel­gues S.L Ctra. Ali­cun, 169 - 04740 Ro­que­ta de Mar Al­me­ria. Telf 950329800 / Mue­bles Ma­go, Ctra. De Ni­jar, Esq. Avda. del Me­di­te­rrá­neo 04009 Al­me­ria Telf. 950222525 - Mue­bles Me­sa, Avda. Oais, 88 - 04700 El Eji­do Al­me­ria Telf. 950488067 / Ca­de­na Flo­res S.L, Ctra. De Ve­ra a Ga­rru­cha, km 1 - 04620 Ve­ra (Al­me­ria) Telf. 950391103 • AN­DO­RRA - Mo­bles La Fa­bri­ca, C/prat de la Creu, 15-25, AD500 An­do­rra la Ve­rra Telf. 376808830 • ASTURIAS - Abe­llo Mue­bles, C/ Fran­cis­ca Fdez. Mi­ran­da, 2 - 33820 Gra­do, Telf. 985751013 / Mue­bles Gar­cia, C/jú­lian Gar­cía Mu­ñiz, 6 - 33900 Sa­ma de Langreo Telf. 699592586 • BA­DA­JOZ - Mue­bles Gó­mez y Sierra C/. Gu­tem­ber nº 2, Po­lig. Ind. Las Cum­bres, 06400 (Don Benito) Tel. 924808404 - Mue­bles Saenz de San­ta­ma­ria S.L. Avda. Ri­car­do Ca­ra­pe­to, 144 06008 Ba­da­joz. Telf 924254061 / Ni­vel 2 S.L C/co­lón, 83 - 06350 Hi­gue­ra la Real Telf. 924727034 / Mue­bles V. Igle­sias, Avd. de la Es­ta­ción, 1 - 06300 Za­fra Telf. 924556065 • BA­LEA­RES - Mo­bles Alles Fe­rre­ries S.L. Ctra. Ge­ne­ral, 25 Esq. Avd. Son Mo­re­ra, 7750, Fe­rre­rias, Me­nor­ca. Telf. 971373100 - Ex­po Div. Mo­bles. Ctra. Pal­ma-ar­tá Km. 47. 07500 Ma­na­cor. Telf. 971843939 - Por­tic Mo­bles C/ Ma­na­cor, 179. 07007 (Pal­ma de Ma­llor­ca) Ba­lea­res Telf. 971421408 / Al­ma­ce­nes Ara­gon C.B - C/ara­gon, 6-8, 07800 Ibi­za Telf. 971300626 • BAR­CE­LO­NA Mue­bles La Fa­bri­ca Man­re­sa. Ctra. De Vic, 243. 08243 Man­re­sa (Bar­ce­lo­na) Telf. 938784100 - Mue­bles La Fa­bri­ca Bar­ce­lo­na C/ro­ca­fort, 142. 08015 Bar­ce­lo­na. Telf. 932260612 / Mue­bles la Fa­bri­ca-ri­bes, Ram­bla Ga­rraf, 44 - 08812 St. Pere de Ri­bes Telf. 938140753 • BUR­GOS Mue­bles Eve­lio S.A, Avd. de la Paz, 32 - 09004 Bur­gos Telf. 947272625 • CÁ­CE­RES - Mue­bles Fer­nan­dez, Ctra. De Tru­ji­llo, s/n Edif. 10600 Plasencia (Caceres) Telf. 927414188 / Fa­bri­ca de Mue­bles de Ar­te­sa­nia y Co­ci­na S.l “Mue­bles Eu­ge­nio” - C/mo­li­ne­ros, 8 P.I. Las Ca­pe­lla­nias, 10005 Caceres Telf. 927231745 • CADIZ - Mue­bles Si­po S.L - Av. Bel­gi­ca, Bl. 5 - 11205 Al­ge­ci­ras Telf. 956661691 • CA­NA­RIAS - Mue­bles La Fac­to­ria Lan­za­ro­te C/gar­cia Es­ca­mez, 292 35500 Arre­ci­fe-las Pal­mas Telf. 928816058 • CAN­TA­BRIA - Car­los Uriar­te S.L El Castro, 23 B-6. 39011 (San­tan­der-pe­ña­cas­ti­llo) Can­ta­bria Telf. 942321900 • CAS­TE­LLÓN - Al­ba­ni Mo­bi­lia­rio S.L - Ctra. N-340 an­ti­gua Km 969,5 - 12540 Vi­lla­rreal de los In­fan­tes Telf. 964538138 / Cap­sir Mue­bles. Hos­pi­tal, 69. 12513 Ca­ti. Tel.964409045 - Ctra. N-340 Km. 1049. 12500 Vi­na­ros. Telf. 964409045 / Mue­bles La Fa­bri­ca, C/EN me­dio, 91 - 12001 Cas­te­llon Telf. 96421695 • CEUTA - Mue­co­ceu­ta. Avda. Reyes Ca­to­li­cos, 3 lo­cal ba­jo. 51002 Ceuta. Tel. 956500991 / Ex­pla­na­da Mue­lle de Po­nien­te Na­ve, 104,4. 51002 Ceuta. Tel. 856206292 • CIU­DAD REAL - Mae­co­pi S.L - Pol. Ind. Al­ces Par­ce­la 43-44, 13600 Al­ca­zar de S. Juan Telf. 926546444 • CÓR­DO­BA - Mue­bles Me­sa de Al­me­di­ni­lla S.L - Ctra. A339 Ca­bra-al­ca­la la Real 14812 Al­me­di­ni­lla Telf. 957702033 • GRA­NA­DA - Mue­bles Bel­trán, Ctra. Ar­mi­lla, Cru­ce Chu­rria­na. 18194 (Chu­rria­na de la Vega) Tel. 958580041 - Sán­chez Gi­ner, Ctra. Gra­na­da - Ar­mi­lla, s/n 18100 (Ar­mi­lla) Tel. 958184030 - Ctra. Ma­ra­ce­na-al­bo­lo­te 18220(Al­bo­lo­te) Tel. 958465024 - De­cor­mue­ble Di­se­ño S.L Pol. Ind. La Mar­co­ba, Man­za­na 5 , Parc. 1-2 18500 Gua­dix (Gra­na­da) Telf. 958663456 / Mue­bles Oren­cio Avda. de Gra­na­da, 52 - 18830 Hues­car (Gra­na­da) Telf. 958740082• GI­RO­NA - Mue­bles la Fa­bri­ca Gi­ro­na. Ctra. Sta. Co­lo­ma, 50-56. 17005 Gi­ro­na Telf. 972236711 - Mue­bles la Fa­bri­ca Fi­gue­res, Avda. Salvador Da­li, 8. 17600 Fi­gue­res (Gi­ro­na) Telf. 972503934 • HUES­CA - Mue­bles Gas­con (Sa­ri­ñe­na-hues­ca-ja­ca) - Avda. Fra­ga, 13-15, 22200 Sa­ri­ñe­na Telf. 974570275• LA CO­RU­ÑA -Mue­bles Ga­li­cia C/ Juan Flo­rez, 102-104 15500 (La Co­ru­ña) Telf. 981160201 / Sweet Ho­me, Re­lax y Des­can­so, C/ Salvador de Ma­da­ria­ga, 79-85 15008 (La Co­ru­ña) Telf. 981923321 • LA RIO­JA -Mue­bles Ga­la­rre­ta, S.L., Ctra. N-120, km. 23,350, - 26300 (Ná­je­ra) Telf. 941361736 • LEÓN - Am­bi­ka Di­se­ño & De­co­ra­ción, S. L., C/ Ál­va­ro Ló­pez Nú­ñez nº 49 -51 (León) Tel. 987242585 - Al­co­ba S.L. Mue­bles C/. La Ma­de­ra nº 10, 24000 (Tro­ba­jo del Ca­mino) Telf. 987801791 - Mue­bles Ber­nar­do. Ctra. León-as­tor­ga Km.4. 24010 Tro­ba­jo del Ca­mino. Tel. 987803970 - Hi­per­mue­ble Rie­go S.a,ctra Ma­drid-co­ru­ña km 314, 24794 (Rie­go de la Vega) Tel. 987632233, / Avda las Mu­ra­llas 2 24700 (As­tor­ga) Tel 987616813 • LU­GO - Al­ma­ce­nes Her­mi­da S.L. C/ O Pe­drón S/N, 27760, Lou­ren­za. Telf. 982121132. / C/ Bi­mi­bial, 89. 27850, Vi­vei­ro. Telf. 982561226 • MA­DRID - Ga­le­ría Co­mer­cial del Mue­ble, S.A. Avda. de Ma­drid, 46 28500 (Ar­gan­da del Rey) Tel. 918712746 - Ocio­mue­bles, Ctra.to­le­do, km. 19, 28940 (Fuen­la­bra­da) Tel. 916422171 -Ma­de­ra Vi­va “El Guar­da­bos­ques”, Ctra. de Ajal­vir a To­rre­jón, km. 3,300, Po­lí­gono Con­mar na­ve 2, 28864 (Ajal­vir) Tel. 918874050 / De­mar­ques.es, C/fer­nan­dez de los Rios, 52 - 28015 Ma­drid Telf. 915446582 / Mue­bles DYM C/de­li­cias,12-c/mur­cia, 16 - 28045 Ma­drid Telf. 914671861 / Mue­bles Los Pa­cos Avda. Miguel de Una­muno s/n 28806 Al­ca­lá de He­na­res – Ma­drid Telf. 918027221/696467532 • MÁ­LA­GA - Mue­bles A. Be­ní­tez, Ctra. Mi­jas, s/n (Fuen­gi­ro­la) Telf. 952474900 - Car­men Ar­cos Mue­bles. Avd. De Ma­la­ga, 38, 29720 La Ca­la Del Mo­ral (Má­la­ga) Telf. 952972736 - Pa­la­cio del Mue­ble, Avd. de An­to­nio To­ré To­ré, 2 Ba­jo. 29740 (To­rre del Mar) Má­la­ga Telf. 952540308 - Mue­bles Ve­ra C/ Má­la­ga, 5 29601 Mar­be­lla-má­la­ga Telf. 952770353 • MUR­CIA - Mue­bles Ro­dri­guez, Avd. Pa­pa Ali, 28 P.I. Sa­la­dar I, 30564 Lor­quí (Mur­cia) Telf. 968687937 / Avd. Cons­tu­tu­cion, 76. 30564 Lor­quí(mur­cia) Telf. 968687937 / Mue­bles Alvarez Ctra. Mur­cia, km 64 - 30400 Ca­ra­va­ca de la Cruz Telf. 968702427 • NA­VA­RRA - Sas­kia. P.ind. de Mul­ti­va C/M 40 31192 Mul­ti­va Ba­ja Telf. 948120020 • PONTEVEDRA - New Con­cept Spa­ce S.L, Tra­ve­sia Ei­ri­ña, 7 ba­jo - 36004 Pontevedra Telf. 986104787 • SA­LA­MAN­CA - Di­ma Mue­bles Ctra. De Va­lla­do­lid, 26-28, 37184 Vi­lla­res de la Rei­na (Sa­la­man­ca) Telf. 923204029 • SE­GO­VIA - Mo­de­led Mue­bles, S. A., C/ Ra­fael de las Heras s/n, 40196 (La Las­tri­lla) Telf. 921432000 • SE­VI­LLA - Mue­bles Ma­drid De­co­ra­ción. C/ Ma­drid, 4. 41300 San Jose de La Rin­co­na­da. Tel. 954790198 - Mue­bles Tru­ji­llo S.L. C/an­to­nio Rue­da, 80 y C/tar­tes­sos, 45 - 41657 Los Co­rra­les Se­vi­lla Telf. 955919074 / Mue­bles Juan Ca­ta­lan S.L P.I. Los Ven­to­li­nes, 2 - 41840 Pi­las (Se­vi­lla) Telf. 954750189 • TA­RRA­GO­NA - Mo­bles Güell. Ctra. Del Ven­drell, 1. 43718 Mas­llo­re­nç. Telf. 977628110 - NUS bo­ti­ga de mo­bles. Ctra. N-340 km. 1188. 43700 El Ven­drell. Tel. 977628110 / Mue­bles la Fa­bri­ca-ta­rra­go­na, C/ Jo­sep M. Folch I To­rres, 6 - 43006 Ta­rra­go­na Telf. 977553282 • TO­LE­DO - Fa­bri­mo­bel, Ctra. De Ex­tre­ma­du­ra, km. 60, 45513 (Sta.cruz de Re­ta­mar) Tel. 925794260 / Mue­bles Faus­tino Pun­zon (Cuo­re Be­llo y el Co­ra­zón), To­le­do, 6 - 45700 Con­sue­gra Telf.925480868 • VA­LEN­CIA -Ta­tay Mue­bles, Avda. Al­bu­fe­ra, 58. 46910 Al­fa­far. Tel. 963965161 - Qui­que Cha­ques Mo­bi­lia­rio. C/al­cal­de Jose Puer­tes, 18. 46910 Al­fa­far. Tel. 963751493 / Mue­bles La­ra, Ctra. Ade­muz Sa­li­da 8 y 11 (Dir. La An­da­na) 46980 Pa­ter­na Telf. 961320200 • VA­LLA­DO­LID - Cas­till con­fort “El Guar­da­bos­ques”, Avda. de la Cons­ti­tu­ción 57, 47400 (Me­di­na del Cam­po) Tel. 983837796 - Mue­bles Eu­ro­pa Con­fort S.A C/tres ami­gos, 3 y 5, 47006 Va­lla­do­lid, Telf. 983239801 • VIZ­CA­YA - Mue­bles El Pa­rai­so, Ctra Ca­rran­za km 26, 48869 Ot­xa­ran-za­lla, Telf 946390000 • ZA­MO­RA - Mue­bles Rey Za­mo­ra, C/pi­co Pa­ja­ro Parc. 64,5 P.I. La Hi­nies­ta - 49025 Za­mo­ra Telf. 980510210 • ZA­RA­GO­ZA - Mue­bles Ne­bra C/miguel Ser­vert, 66 - C/pa­blo Ruiz Pi­cas­so, 33 50013 Za­ra­go­za Telf. 976415810

*LA CA­SA SEYS ES UNA MAR­CA DE MUE­BLES GRU­PO SEYS. “Exi­ja au­ten­ti­ci­dad del pro­duc­to”

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.