PA­RA SA­BER MÁS

Enigmas - - REPORTAJE -

La web www. ho­lland. com/es/ tu­ris­ta/ru­tas­te­ma­ti­cas/ de-mon­dria­nal-di­se­noho­lan­des. htm te acer­ca a los di­fe­ren­tes even­tos que ce­le­bran el cen­te­na­rio de De Stijl.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.