Un cla­si­fi­ca­dor hí­dri­co

Geo - - DESDE EL BIG BANG -

El Aqua­Re­turn blo­quea el gri­fo y de­vuel­ve el lí­qui­do frío a la cal­de­ra has­ta que al­can­za la tem­pe­ra­tu­ra desea­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.