Chi­le.

Geo - - PRÓXIMO NÚMERO -

La muer­te en ac­ci­den­te de ka­yac de Dou­glas Tomp­kins, el mul­ti­mi­llo­na­rio fun­da­dor de la fir­ma North Fa­ce, trae a la ac­tua­li­dad su in­gen­te la­bor con­ser­va­cio­nis­ta. GEO via­ja a la Pa­ta­go­nia chi­le­na, don­de tra­ba­ja­ba en el pro­yec­to del Par­que Na­cio­nal Pa­ta­go­nia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.