CA­VA & CHAM­PÁN

GQ (Spain) - - Gourmet GQ Paladar -

(1) Cuvée 1872. Brut. Cor­do­níu (7,5 €). (2) Dom Pé­rig­non. Je­ro­boam Ro­sé Vin­ta­ge 2000 (3 l, 4.400 €). (3) G. H. Mumm. Brut. Cor­don Rou­ge (29,90 €). (4) Pe­rrier-jouët. Blason Ro­sé (47,50 €). (5) AA Pri­vat Laie­tà. Gran Re­ser­va Brut Na­tu­re 2011 (19 €). (6) Ju­vé & Camps Xa­rel·lo Re­ser­va Es­sen­tial 2012 (22 € aprox.). (7) Moët & Chan­don. Brut Im­pé­rial (34 €). (8) Veu­ve Clic­quot. Brut (35 €).

(9) Louis Roe­de­rer. Cris­tal 2005 (175 € aprox.). (10) Font Jui. Xa­rel·lo 2013. Gra­mo­na (12-14 €).

(1) La Mar 2011. Bo­de­gas Te­rras Gau­da. D. O. Rías Bai­xas (21 €). (2) Te­rras Gau­da 2013 O Ro­sal. D. O. Rías Bai­xas (28 € dos bo­te­llas, pac­kes­pe­cial Es­tu­che Oro). (3) Lo­co 2013. Bo­de­gas Ca­nopy. D. O. Mén­tri­da (19,90 €). (4) La­gar de Cer­ve­ra. Al­ba­ri­ño 2013. D. O. Rías Bai­xas (12 €). (5) La­pe­na 2011. Do­mi­nio do Bibei. Go­de­llo. Ri­bei­ra Sa­cra (35,80 €). (6) Cos­mic 2013. Xa­rel·lo eco­ló­gi­co de Pa­rés Bal­tà (10 €). (7) Fin­ca La

Co­li­na. Sau­vig­non Blanc 2013. Vi­nos Sanz. D. O. Rue­da (7,40 €). (8) Mar de Frades. Al­ba­ri­ño 2013. Edi­ción Li­mi­ta­da by Al­varno. D. O. Rías Bai­xas (14 €). (9) Pa­zo de Se­ño­rans. Se­lec­ción de Aña­da 2007. Al­ba­ri­ño. D. O. Rías Bai­xas (38 €). (10) Aba­día de San Cam­pio. Al­ba­ri­ño 2013. D. O. Rías Bai­xas (12 €). (11) Re­bels

de Ba­tea 2013. Gar­nat­xa. D. O. Te­rra Al­ta (8,30 €). (12) San Clo­dio 2013. Ri­bei­ro (10,50 €).

VINO BLAN­CO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.