MI­GUEL LA­RRA­YA

GQ (Spain) - - Firmas GQ -

El di­rec­tor de Af­ter­party (y jo­ven ta­len­to de nues­tro ci­ne) nos cuen­ta quién es la mu­jer que me­jor gri­ta del ci­ne. Des­cú­bre­lo en nues­tro es­pe­cial Un­san Va­len­tín­de­muer­te.

FO­TO­GRA­FÍA:D.R.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.