Ar­tes­pi­rit

GQ (Spain) - - GQ & Paul Smith -

G'vi­ne y Da­vi­del­fín unen fuer­zas por pri­me­ra vez con mo­ti­vo de la nue­va ima­gen e iden­ti­dad vi­sual de la mar­ca pre­mium­de ginebra. El re­sul­ta­do

de su co­la­bo­ra­ción es una ca­mi­se­ta que, ins­pi­ra­da en el ar­te

de Mon­drian, pue­des com­prar en la tien­da on-li­ne­del di­se­ña­dor

(da­vi­del­fin.com).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.