Ca­pi­ta­lis­mo fres­co del día por Joa­quín Or­te­ga -

GQ (Spain) - - Planta Eqctiva -

CUI­DAR TUS PLAN­TAS

Dis­po­si­ti­vos con sen­so­res, co­mo Har­vest­geek, cui­dan de ellas en tu au­sen­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.