2 Otra vuel­ta de tuer­ca

GQ (Spain) - - Series -

Net­flix readap­ta la sa­ga Una se­rie de ca­tas­tró­fi­cas des­di­chas de Le­mony Snic­ket con Neil Pa­trick Ha­rris en el pa­pel del con­de Olaf (in­ter­pre­ta­do por Jim Ca­rrey en la cin­ta de 2004).

'IRON FIST' Cuar­to de­fen­sor en apa­re­cer en es­ce­na tras

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.