AL­BER­TO LLO­RET

Hobby Consolas - - ACTUALÍZATE -

@Al­ber­to­llo­retpm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ho­ri­zon: Ze­ro Dawn

................................ PS4

Re­si­dent Evil 7: Bioha­zard

............... Mul­ti

Fi­nal Fan­tasy XV

............................. PS4-ONE

Un­char­ted 4: El desen­la­ce...

............ PS4

Ya­ku­za 0

.............................................................. PS4

Gears of War 4

...................................... ONE-PC

Nioh

.......................................................................... PS4

Dra­gon Quest Buil­ders

.............. Ps4-vi­ta

Ber­serk: The Band of the Hawk Mul­ti

..

LEGO Di­men­sions

.................................... Mul­ti HO­RI­ZON pue­de pre­su­mir de ser, en lo téc­ni­co, uno de los tí­tu­los más bes­tias de PS4. Y el más di­ver­ti­do de cuan­tos ha pa­ri­do Gue­rri­lla Ga­mes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.