Re­gre­sa la Cham­pions

La Vanguardia (1ª edición) - - DEPORTES -

BA­LON­MANO El Bar­ce­lo­na Las­sa vol­ve­rá hoy (17.30 h) a la Li­ga de Cam­peo­nes vi­si­tan­do la pis­ta del Te­le­kom Vesz­prém. Una de­rro­ta bar­ce­lo­nis­ta, com­bi­na­da con el triun­fo del PSG, da­ría el li­de­ra­to por la di­fe­ren­cia de go­les en­tre am­bos al equi­po fran­cés. El Vesz­prém es ter­ce­ro del gru­po.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.