Pau­li­ne Drey­fus

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI -

ESCRIPTORA

La no­vel·la de Pau­li­ne Drey­fus El ban­que­te de las bar­ri­ca­das re­me­mo­ra l’àpat que va te­nir lloc en un ele­gant ho­tel pa­ri­senc, el Meu­ri­ce, en ple Maig del 68 en oca­sió d’un pre­mi li­te­ra­ri. I ho fa en clau de di­ver­sió i sà­ti­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.