En pe­rill

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES -

El corall es­tà in­clòs, des de l’any 2015, en la llis­ta ver­me­lla de la Unió In­ter­na­ci­o­nal per a la Con­ser­va­ció de la Na­tu­ra (UICN) com a es­pè­cie en pe­rill d’ex­tin­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.