Menys cal­ci­fi­ca­ció

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES -

En se­gon lloc, es tem l’efec­te de l’aci­di­fi­ca­ció dels oce­ans. Aquest fe­no­men (l’aug­ment de la con­cen­tra­ció de CO2 a les ai­gües) com­por­ta la pèr­dua de capa­ci­tat de cal­ci­fi­ca­ció del corall i una dis­mi­nu­ció del rit­me de crei­xe­ment del seu di­à­me­tre

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.