Una es­tà­tua a Vi­la­bowie

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 31 De Març Del 2018 -

La his­to­ri­o­gra­fia del rock no ho ha acla­rit del tot, però es creu que Da­vid Bowie va es­tre­nar el per­so­nat­ge de Ziggy Star­dust en un club de la lo­ca­li­tat d’Ay­les­bury, al com­tat de Bucking­hams­hi­re, Gran Bre­ta­nya. El po­ble li tor­na­rà l’ho­nor eri­gint una es­tà­tua al mú­sic a la se­va pla­ça més cèn­tri­ca. El que no és tan pro­ba­ble és que ti­ri en­da­vant la pe­ti­ció d’un dels seus ve­ïns, que por­ta unes quan­tes fir­mes re­co­lli­des a Chan­ge.org per can­vi­ar el nom de la lo­ca­li­tat per Ay­les­bowie.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.