Com ser di­bui­xant en tres pa­ta­tes i mit­ja

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Mirade|s -

en la vida en què t’agra­da­ria ex­pli­car-li a al­gú el que saps, so­bre el teu ofi­ci, el de ni­no­tai­re, més que el de di­bui­xant, que a més és un ofi­ci que des­a­pa­reix”, ex­pli­ca postil·lant: “Ai­xò és molt de ia­io”. In­de­pen­dent­ment de l’edat, To­ni

“Ar­ri­ba un mo­ment en la vida en què t’agra­da­ria ex­pli­car-li a al­gú el que saps so­bre el teu ofi­ci”

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.