Ja­pó per­dut

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s -

Els as­sa­jos es­crits per dos oc­ci­den­tals en­a­mo­rats d’aquest pa­ís, Ke­e­ne amb un re­pàs per la li­te­ra­tu­ra i el te­a­tre ja­po­nès i Kerr de­nun­ci­ant l’oblit de la tra­di­ció, pre­te­nen res­sus­ci­tar el glo­ri­ós pas­sat de la cul­tu­ra ni­po­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.