El ma­dri­leny Stv­dio Gat­ti és l’au­tor d’aquest car­tell per a la pel·lí­cu­la de Pe­dro Al­mo­dó­var, que es va es­tre­nar el 1988 i va gua­nyar el pre­mi Goya al mi­llor film a més de ser can­di­da­ta als Os­cars. Va ser una de les pel·lí­cu­les més ta­qui­lle­res d’aquell a

La Vanguardia (Català) - Culturas - - A L’estiu -

1. Pe­né­lo­pe Cruz 2. Car­men Mau­ra 3. Ju­li­e­ta Ser­ra­no

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.