El 1920 Oli­vet­ti va pre­sen­tar la mà­qui­na d’es­criu­re M20 a la Fi­ra Co­mer­ci­al de Brus­sel·les, en un mo­ment de gran in­terès per aquest ti­pus d’equi­pa­ment d’ofi­ci­na. Uns anys més tard va ar­ri­bar a Bar­ce­lo­na pro­ce­dent d’Ità­lia aquest pro­to­tip, que es va adap­ta

La Vanguardia (Català) - Culturas - - A L’estiu -

1. 1929 2. 1939 3. 1949

© ESTUDIO RAFAEL VARGAS. MUSEU DEL DISSENY DE BAR­CE­LO­NA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.