Des­prés de l’as­saig

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Escenari|s -

A l’edi­ció d’en­guany del Fes­ti­val Grec de Bar­ce­lo­na s’ha po­gut veu­re un dels gran mo­ments te­a­trals de la tem­po­ra­da: ‘Bel­gi­an ru­les’, la dis­sec­ció que el dra­ma­turg Jan Fa­bre fa del seu pa­ís, un es­pec­ta­cle car­re­gat d’hu­mor i sur­re­a­lis­me, però tam­bé d’aci­de­sa i es­pe­rit crí­tic

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.