DECORACIÓ ECLÈCTICA

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES -

Ch­ris­tie’s Lon­dres ce­le­bra el 31 de ge­ner una sub­has­ta ti­tu­la­da In­te­ri­ors en què es bar­re­ja an­tic amb mo­dern, de­co­ra­tiu amb eclèc­tic en un con­junt de mo­bi­li­a­ri de dis­seny bri­tà­nic. La pa­re-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.