RETAULE GÒTIC

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES -

Sub­has­tes Na­gel de Stutt­gart ofe­reix el 21 de febrer un retaule d’es­til gòtic ori­gi­nal del va­len­cià Fran­cis­co Pallás (1859-1926) que és pro­pi­e­tat d’una fa­mí­lia aris­to­crà­ti­ca

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.