De­pri­ment

La Vanguardia (Català) - Diners - - INPUT -

De ca­da deu jo­ves que tro­ben fei­na, tres es­tan poc qua­li­fi­cats. D’aquests, un de ca­da tres (34%) és ho­me i una de ca­da cinc és do­na (21%)

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.