56%

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

Fa­ce­bo­ok La com­pa­nyia de Mark Zucker­berg va gua­nyar 12.809 mi­li­ons d’eu­ros, un 56% més

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.