Més ri­gor

La Vanguardia (Català) - Diners - - LLIBRES -

Fa fal­ta un pro­fund can­vi cul­tu­ral per exi­gir sen­se am­bi­güi­tats a aquells que te­nen deu­tes que com­plei­xin amb la llei

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.