400

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

mil mi­li­ons de dò­lars a l’any És el que gas­ten als EUA de més la ge­ne­ra­ció dels baby bo­o­mers com­pa­rat amb la ge­ne­ra­ció an­te­ri­or

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.