50 ANYS D’HIS­TÒ­RIA

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES -

En­tre el 19 i el 22 d’abril, la fi­ra Art Brus­sels ce­le­bra el seu mig se­gle d’exis­tèn­cia amb la pre­sèn­cia de 147 ex­po­si­tors, en­tre els quals fi­gu­ren la va­len­ci­a­na Luis

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.