ESPLENDORÓS FLORILEGI

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES -

La ga­le­ria bar­ce­lo­ni­na Est­her Mon­to­ri­ol pro­po­saun re­cor­re­gut plàs­tic per la re­pre­sen­ta­ció flo­ral de pin­tu­res, es­cul­tu­res, di­bui­xos i ce­rà­mi­ques ta­xa­des en

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.