35.000

eu­ros, la re­ha­bi­li­ta­ció in­te­gral

La Vanguardia (Català) - Diners - - PUNT EMPRESARIAL -

És el cost mà­xim es­ti­mat d’una in­ter­ven­ció com­ple­ta amb aï­lla­ments ex­te­ri­ors, fus­te­ria, mi­llo­ra de les ins­tal·la­ci­ons, lli­cèn­ci­es i al­tres des­pe­ses

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.