CON­VER­SES DE­CI­SI­VES

La Vanguardia (Català) - ES - - En Família - TextMay­te

Rius Hi ha con­ver­ses que no­més el fet de pen­sar que les hem de­man­te­nir

pro­vo­quen mal d’es­tó­mac, an­si­e­tat o ga­nes de sor­tir cor­rents. Són les con­ver­ses cru­ci­als, aque­lles en les quals

un es ju­ga molt, i que re­que­rei­xen una bo­na es­tra­tè­gia per es­qui­var-les

sen­se danys

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.