‘Apps’ ra­res, ra­res, ra­res

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

Cris­ti­na Iz­qui­er­do Te­na Les ‘apps’ ens aju­den en el dia a dia: són útils i efi­ci­ents. Però hi ha tot un món pa­ral·lel d’apli­ca­ci­ons (en te­o­ria) del més ab­sur­des que gai­re­bé fan riu­re. A no ser que hi trobeu al­gu­na uti­li­tat....

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.