Tot al ne­gre

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma Síquepots - TextYai­za

Saiz És co­lor vin­cu­lat a la mala sort, però el seu po­der d’atrac­ció és tal que ens iman­ta una ve­ga­da i una al­tra. Pocs l’ome­ten en el seu fons d’ar­ma­ri i amb

raó, per­què el ne­gre és el co­lor etern, per­què és el sím­bol de l’ele­gàn­cia i del dol i per­què la se­va atem­po­ra­li­tat mar­ca la­mo­da

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.