UNA ALTRAVIDA PER ALSTEUS RE­GALS

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

Si els Reis o el Pa­re No­el no van en­cer­tar en l’elec­ció, no us desa­ni­meu. Po­deu apro­fi­tar els re­gals

que no us han agra­dat per acon­se­guir al­tres co­ses que us sa­tis­fa­cin

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.