Els mot­llos de Gi­se­la

La Vanguardia (Català) - ES - - Portada -

La cantant ca­ta­la­na mos­tra la se­va se­go­na gran pas­sió: la pas­tis­se­ria i tots els artefactes que uti­lit­za per sor­pren­dre els amics

L’afi­ció ve de lluny. “Amb­cinc anys aju­da­va la­me­va àvia a fer les ga­le­tes deNa­dal am­ba­nís iman­te­ga... i des d’ales­ho­res ai­xí que he tin­gut oca­sió he de­di­cat les­me­ves es­to­ne­tes lliu­res a la cui­na”, ex­pli­ca. Ai­xò sí, els rep­tes són ca­da

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.