Co­nei­xe­ment d’al­tu­ra

La Vanguardia (Català) - ES - - Bouleavard -

La Uni­ver­si­tat de Pitts­burgh és una ve­ri­ta­ble ca­te­dral del sa­ber, fins i tot des del punt de vis­ta ar­qui­tec­tò­nic. El seu edi­fi­ci més em­ble­mà­tic és un gra­ta­cels.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.