Sen­se frens i amb bai­xa­da

La Vanguardia (Català) - ES - - Bouleavard -

El Kennywo­od és el parc d’atrac­ci­ons més po­pu­lar de la ciu­tat des de l’any 1898. Con­té qua­tre­mun­ta­nyes rus­ses, els mi­llors re­a­lit­zats fe­tes en fus­ta de tot el pa­ís.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.