Pre­dir el temps

La Vanguardia (Català) - ES - - Bouleavard -

Tot el que em­bol­ca­lla el dia de la Mar­mo­ta és al·lu­ci­nant. L’ani­ma­let, ano­me­nat Phil, se su­po­sa que sem­pre és el ma­teix i que por­ta 129 anys amb les se­ves pre­dic­ci­ons, grà­ci­es a un eli­xir se­cret que el fa viu­re per sem­pre. El te­ma­per si ma­teix és sim­ple: si se’n veu l’om­bra en sor­tir del cau, sis set­ma­nes més d’hi­vern. Si no es veu, la pri­ma­ve­ra és a punt d’ar­ri­bar. Va­ja, que tot de­pèn de si es­tà en­nu­vo­lat. West Ma­ho­ning Stre­et, 200. Sui­te 1. Punx­su­taw­ney. Tel. | + 1 814 618 5591

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.