IM­POR­TA TANT EL QUE ES VEU...

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

...co­mel que no es veu. Les nor­mes que cal se­guir en el postu­reig són­molt clares. Cal fer veu­re i fer tot el pos­si­ble per cons­truir la imat­ge que es bus­ca i evi­tar to­ta me­na de co­men­ta­ri o re­ve­la­ció que pu­gui des­mun­tar to­ta la fei­na

prè­via. És im­pres­cin­di­ble sa­ber de tot... o que ho sem­bli i so­bre­tot no sem­blar un amar­gat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.