Vi­at­jar amb la ma­re

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

Am­bu­na mit­ja­na de tres con­certs set­ma­nals, la vi­da de Lang Lang trans­cor­re­més als avi­ons que a les ca- ses que té aNo­vaYork iPe­quín. “Nom’agra­da gens es­tar sol, ai­xí que acos­tu­mo a vi­at­jar am­bla­me­va­ma­re o amb­bons amics”. El pi­a­nis­ta, fruit de la po­lí­ti­ca xi­ne­sa del fill únic, re­cu­pe­ra ai­xí els anys de se­pa­ra­ció de la se­va pro­ge­ni­to­ra. “Des­prés de tra­ves­sar

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.