220 DI-D 4WD

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT -

Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Male­ter Ga­ran­tia Web PREU Di­è­sel. 4 ci­lin­dres en lí­nia

2.268cc 150 CV a 3.500 rpm

200 km/h 10,2 se­gons

5,3 li­tres 469/181/168 cm 1.675 kg 519 li­tres Dos anys, sen­se lí­mit de km mit­su­bis­hi.es

n/d

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.