Els ri­vals

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA -

Per di­men­si­ons, els sub­com­pac­tes fa­mi­li­ars com l’Sko­da Fa­bia Com­bi, el Re­nault Clio Sport Tou­rer o el Se­at Ibi­za ST són els que s’as­sem­blen més al nou for­mat que adop­ta el MI­NI Clubman, en­ca­ra que per po­si­ci­o­na­ment i pres­ta­ci­ons aquests uti­li­ta­ris que­den molt lluny del mo­del bri­tà­nic de sis por­tes. Amb un en­fo­ca­ment més es­por­tiu i un ni­vell d’aca­bats prè­mi­um, el MI­NI sta­ti­on wa­gon no té ri­vals.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.