CRONOLOGIA GTI

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

L’en­gi­nyer Alfons Löwen­berg té la idea Pri­me­ra ge­ne­ra­ció del GTI amb­mo­tor 1.6 de 110CV Se­go­na ge­ne­ra­ció amb­mo­tor 1.8 de 112CV d’in­jec­ció elec­trò­ni­ca Re­no­va­ció es­tè­ti­ca. Ar­ri­ba el GTI de fars do­bles GTIamb­cu­la­ta de 16V i 139 CV Golf G60 amb com­pres­sor i 160CV Ter­ce­ra ge­ne­ra­ci­ó­amb mo­tor 2.0 de 115CV Quar­ta ge­ne­ra­ci­ó­amb mo­tors de 150 i 170CV 25 anys del GTI. Mo­tor 1.8T de 180CV Cin­que­na ge­ne­ra­ci­ó­amb mo­tor 2.0 TFSI de 200CV i can­viDSG Edi­ti­on 30amb­mo­tor 2.0 TSI de 230CV Si­se­na ge­ne­ra­ci­ó­amb mo­tor TSI de 210CV

Edi­ció 35 anys Se­te­na ge­ne­ra­ció amb­mo­tor 2.0 TSI de 220CV 40 anys. GTI Clubs­port amb265CV

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.