Li­nus­cud de Tu­ca­no Ur­ba­no

La Vanguardia (Català) - Motor - - GUANTERA -

ofe­reix una pro­tec­ció in­mi­llo­ra­ble davant el fred, el vent i la plu­ja als usu­a­ris de pe­tits es­cú­ters ur­bans. S’ajus­ta molt bé al cos amb unes ti­res es­pe­ci­als de ne­o­prè elàs­tic amb vel­cro. Val 49 eu­ros

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.