Tu­ca­no Ur­ba­no

La Vanguardia (Català) - Motor - - GUANTERA -

ha llan­çat du­es no­ves ja­que­tes per als des­pla­ça­ments en es­cú­ter per la ciu­tat. Hol­mes i Piumá­ti­co ofe­rei­xen pro­tec­ció con­tra el fred però man­te­nint l’ele­gàn­cia i la dis­tin­ció. Cos­ten 259 i

239 €

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.