166.000

La Vanguardia (Català) - Motor - - GUANTERA -

Des­prés de 68 anys de fa­bri­ca­ció, l’úl­ti­ma uni­tat

de Land Ro­ver

De­fen­der ha sor­tit de la ca­de­na de mun­tat­ge a So­li­hull. Per ce­le­brar­ho, es van con­vi­dar 700 em­ple­ats uni­tats van ser les ven­des de les mar­ques de Volkswa­genAu­di Es­paña en el trans­curs de l’any 2015, és a dir 24.000 ve­hi­cles més que el 2014 o un 17 per cent més

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.