AWD___ Ja­guar XE 2.0

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT -

Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Male­ter Ga­ran­tia WEB PREU 4 ci­lin­dres. Tur­bo­di­è­sel.

1.999cc 180 CV a 4.000 rpm 225 km/h 7,9 se­gons

4,7 li­tres 468/185/141 cm 1.615 kg 455 li­tres Tres anys sen­se lí­mit de km ja­guar.es 42.400 €

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.