Au­di S4

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT -

Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Male­ter Ga­ran­tia Web PREU Ga­so­li­na, 6 ci­lin­dres a V 2.995cc 354 CV 250 km/h 4,7 se­gons

7,4 li­tres 472/184/142 cm

n/d 480 li­tres 2 anys sen­se lí­mit de km au­di.es

n/d

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.