So­bre­preu.

La Vanguardia (Català) - Motor - - PROVA -

Al mar­ge de l’equi­pa­ment de sè­rie, la ta­ri­fa fi­nal es pot aca­bar in­cre­men­tant amb di­fe­rents pa­quets op­ci­o­nals.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.