Capa­ci­tat de male­ter.

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA -

En pro­ce­dir a l’ober­tu­ra del sos­tre i un cop guar­dat, la capa­ci­tat útil del male­ter es re­du­eix a 364 li­tres.

Preu ele­vat. És un au­to­mò­bil ex­clu­siu i el seu preu ho de­mos­tra. És car, tot i que jus­ti­fi­ca àm­pli­a­ment les ta­ri­fes amb una qu­a­li­tat enor­me i un es­til dis­tin­git .

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.