Qu­a­li­tat i es­til.

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA -

L’SL de Mer­ce­desBenz és un au­to­mò­bil do­tat dels mi­llors in­gre­di­ents i tec­no­lo­gia de la fir­ma de l’es­tre­lla.

Di­ver­sió i po­tèn­cia. Des del V6 de l’SL 400, l’ofer­ta de mo­tors per­met dis­po­sar d’una res­pos­ta extraordinària, ga­ran­tint sen­sa­ci­ons al vo­lant.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.